WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

West

Bởi

Phiên bản: 1.11

Lần cập nhật cuối cùng: 22 - 09 - 2016

Số lượt cài đặt: 7.000+

Trang chủ của Theme

West is a responsive business theme that aims to provide everything you need in order to help you create an awesome website for your company. Some of the features you will find in West are: Live Composer integration, fonts and colors controls, blog options, custom header option and much more.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Phiên dịch

Dịch West

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ