WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

We Build

Bởi

Phiên bản: 1.3.0

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 100+

Trang chủ của Theme

We Build is a responsive and beautifully crafted premium like free WordPress theme which can be used for any of your purpose like corporate, restaurent, personal blog, start-up, food, travel, lawyer and attorney, writer, blogger,etc. This theme is fully responsive and works well in all screen size devices. Customizer options are easy to handle and can be used to create any kind of beautiful website. This is truely a premium kind of theme with a great and suitable layout for any kind of business. It features infinite scroll, great blog section and social media icons to link your social media profile and very SEO friendly so you can boost traffic to your website with this theme.You can find a perfect demo at astaporthemes.com/demo/we-build.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch We Build

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ