WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Wallstreet Light

Bởi

Đây là một theme con của Wallstreet.

Phiên bản: 1.2.5.8

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 10 - 2018

Số lượt cài đặt: 3.000+

Trang chủ của Theme

A Business theme, perfect for creating a corporate/business websites, Wallstreet Light is a child of the Wallstreet theme and is its lighter color variation. Those who prefer a white-background-based theme can use this, while those who prefer a dark background can use directly the parent theme. Wallstreet Light theme is currently localized in more than 10 languages ( English, German, Italian, French, Japanese, Brazilian, Portuguese, Swedish, Chinese, Danish, Dutch).

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ