WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

voltata

Bởi

Phiên bản: 1.2.1

Lần cập nhật cuối cùng: 28 - 04 - 2016

Active Installations: 600+

Trang chủ của Theme

Voltata is a simple theme with lots of opportunities for customization such as animations, social icons, aligments, custom widgets, post formats, galleries, Google Fonts and different page templates to choose from. Voltata is a work in progress theme, meaning that Voltata continuously will be updated with new features to allow the user even more customization, making your site truely unique. Voltata was designed using a mobile-first approach, meaning your content is responsive and takes center-stage, regardless of whether your visitors arrive by smartphone, tablet, laptop, or desktop computer.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch voltata

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ