Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Voice Blog Lite

Bởi postmagthemes

Đây là một theme con của Voice Blog.

Phiên bản: 1.0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 14 - 01 - 2020

Lượt cài: 900+

Phiên bản WordPress: 4.5 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.2.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Voice blog lite is a free WordPress theme. It has a clean design and smooth presentation. People who loves simple yet attractive way of presenting their articles will choose voice blog lite theme. Immediately full page header image attracts viewers to your site hence it is the most important and first impression of your thought. There are related stories for each of your article. It shows the connection between your article via common category. Voice blog lite WordPress theme can be shared by more than one author. It has a capability of showing article between authors. You can view demo here: https://www.postmagthemes.com/demovoicebloglite

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.