Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Vivid Blog

Bởi themepalace

Phiên bản: 1.1.4

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 04 - 2020

Lượt cài: 300+

Trang chủ của Theme

Vivid Blog is simple, clean and responsive free WordPress Blog theme. It has unique and attractive slider. It has social menu at the top right. It’s well suited for personal blogs, portfolios, business blogs and so on. It is easy to setup. Vivid Blog offers you a variety of theme options to manage your site with easy customization tools.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Vivid Blog

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.