WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Viral

Bởi

Phiên bản: 1.3.6

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 09 - 2018

Active Installations: 3.000+

Trang chủ của Theme

Viral is a responsive magazine WordPress Theme specially designed for magazine, newspaper, news portals, publishing, personal blogs, professional blogs, corporate blogs, and editorial style websites. The theme has repeatable drag and drop section that allows adding as many section as you want with various beautifully designed layouts suitable for magazine, newspaper. The theme consist of 3 unique banner layout to highlight your featured content, 6 unique category section layout, news ticker, promotional headline. There are five different built in widgets in the theme that can be used in the sidebar and footers. Moreover the theme is built is customizer that enable to set up your website with live preview. For demo http://demo.hashthemes.com/viral/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Viral

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ