WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Vantage

Bởi

Phiên bản: 1.6.7

Lần cập nhật cuối cùng: 30 - 10 - 2017

Số lượt cài đặt: 100.000+

Trang chủ của Theme

Vantage is a flexible multipurpose theme. Its strength lies in its tight integration with some powerful plugins like Page Builder for responsive page layouts, Meta Slider for big beautiful sliders and WooCommerce to help you sell online. Vantage is fully responsive and retina ready. Use it to start a business site, portfolio or online store. We offer free and premium support on our support forums (http://siteorigin.com/thread/).

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ