Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Vandana Lite

Bởi Blossom Themes

Commercial Theme

Hỗ trợ

This theme is free but offers additional paid commercial upgrades or support.

Phiên bản: 1.2.1

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 02 - 2024

Lượt cài: 1.000+

Phiên bản WordPress: 4.7 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Vandana Lite là một giao diện WordPress dành cho các huấn luyện viên, cố vấn, nhà trị liệu, diễn giả, nhà lãnh đạo và doanh nhân. Nó dễ dàng sử dụng, thân thiện với thiết bị di động và tối ưu hóa SEO. Giao diện bao gồm với phần như là biểu ngữ bản tin, sơ lược trang web, dịch vụ, nút kêu gọi hành động, chứng thực và cách liên lạc nhằm giới thiệu dịch vụ của bạn cũng như thu hút khách hàng tiềm năng. Vandana Lite có những bản dịch sẵn, thân thiện với lược đồ và tập lệnh RTL luôn sẵn sàng chờ bạn sử dụng. Xem giao diện tại https://blossomthemes.com/downloads/vandana-lite-free-wordpress-theme/. Xem bản demo tại https://blossomthemes.com/theme-demo/?theme=vandana-lite. Xem văn bản tại https://docs.blossomthemes.com/docs/vandana-lite/ và nhận hỗ trợ tại https://blossomthemes.com/support-ticket/.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Vandana Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.