WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

ushop

Bởi

Phiên bản: 1.18

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 09 - 2018

Active Installations: 400+

Trang chủ của Theme

Ushop is a full featured e-commarce wordpress theme specially build for any kind of online store. Theme is compatible with woocommarce. Fully responsive layout that supports every device. Clean, modern and selling oriented design comes with full customisation options like header styles, unlimited color, woocommerce settings, breadcrumb, product settings, blog options and many more.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch ushop

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ