WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Urban Square

Bởi

Phiên bản: 1.4.1

Lần cập nhật cuối cùng: 17 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

Urban Square is a theme based on a BlankSlate core. With this theme, your template will no longer have to look like anyone else's. You can change the header image, logo, background image and colors behind the background, header/footer/sidebar, menus and widgets. Urban Square is high definition ready, providing retina.js on option for inline images and an image upload for @2x backgrounds. The Header Image section in the Customizer has additions that let you choose two display modes for header images: Responsive- where images stretch with the browser window and Repeating- for simple repeating textures/patterns.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Urban Square

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ