Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Unos Publisher

Bởi

Đây là một theme con của Unos.

Phiên bản: 1.0.7

Lần cập nhật cuối cùng: 28 - 11 - 2019

Lượt cài: 1.000+

Phiên bản WordPress: 4.0 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Blogging and Magazine style child theme with minimal white design. Unos Publisher is translation and multi-lingual ready with SEO optimized code which works with all popular plugins. Theme support is available at https://wphoot.com/support/ You can also check out the theme instructions at https://wphoot.com/support/unos-publisher/ and demo at https://demo.wphoot.com/unos-publisher/ for a closer look.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.