WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Ultra

Bởi

Phiên bản: 1.3.5

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 03 - 2019

Active Installations: 10.000+

Trang chủ của Theme

Use it to launch your business site, blog or portfolio. Create detailed layouts without writing a line of code using SiteOrigin's drag and drop Page Builder plugin. Start your pages off with a bold full-width Smart Slider and keep users engaged with a sticky menu. Fast, responsive, SEO optimized and backed by professional level support, Ultra is ready for your next project. For assistance, check out our theme documentation (http://purothemes.com/documentation/) or ask a question on our support forum (https://purothemes.com/support/).

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Ultra

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ