Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

2012

Bởi WordPress.org

Community Theme

This theme is developed and supported by a community.

Phiên bản: 4.2

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 04 - 2024

Lượt cài: 80.000+

Phiên bản WordPress: 3.5 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.2.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Giao diện 2012 cho WordPress là một giao diện hoàn toàn tiện lợi, có giao diện tuyệt vời trên mọi thiết bị. Những đặc điểm của giao diện này bao gồm một mẫu trang chủ với widget riêng, một phông chữ hiển thị tự chọn, định dạng cho hình thức bài viết trên cả hiển thị đơn và hiển thị chỉ số, và một trang mẫu không có thanh bên tự chọn. Hãy biến nó thành của riêng bạn với một trình đơn tùy biến, hình ảnh tiêu đề, và nền.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch 2012

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.