Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme 2013

Bởi WordPress.org

Community Theme

This theme is developed and supported by a community.

Phiên bản: 4.1

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 04 - 2024

Lượt cài: 40.000+

Phiên bản WordPress: 3.6 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.2.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Giao diện 2013 cho WordPress đưa chúng ta quay lại với blog cùng với tất cả các định dạng bài viết , mỗi dạng bài được hiển thị đẹp mắt theo cách độc đáo. Nhiều chi tiết thiết kế, bắt đầu với một bảng màu sống động và hình ảnh tiêu đề phù hợp, kiểu chữ và các biểu tượng đẹp, và bố cục linh hoạt hiển thị hoàn hảo trên bất kỳ thiết bị nào, lớn hay nhỏ.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Theme 2013

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.