WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme 2013

Bởi

Phiên bản: 2.3

Lần cập nhật cuối cùng: 16 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 100.000+

Trang chủ của Theme

Giao diện 2013 cho WordPress đưa chúng ta quay lại với blog cùng với tất cả các định dạng bài viết , mỗi dạng bài được hiển thị đẹp mắt theo cách độc đáo. Nhiều chi tiết thiết kế, bắt đầu với một bảng màu sống động và hình ảnh tiêu đề phù hợp, kiểu chữ và các biểu tượng đẹp, và bố cục linh hoạt hiển thị hoàn hảo trên bất kỳ thiết bị nào, lớn hay nhỏ.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ