Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Twenty Ten

Bởi WordPress.org

Community Theme

This theme is developed and supported by a community.

Phiên bản: 4.1

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 04 - 2024

Lượt cài: 70.000+

Phiên bản WordPress: 3.0 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.2.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Giao diện 2010 cho WordPress rất độc đáo, dễ tùy biến, đơn giản và rõ ràng - hãy biến nó thành của bạn với một trình đơn tùy biến, ảnh tiêu đề và nền. Giao diện 2010 hỗ trợ sáu vùng widget (2 vùng trên sidebar, 4 vùng phía cuối trang) và các hình ảnh nổi bật (hình ảnh thu nhỏ của các thư viện và hình ảnh tiêu đề tùy biến đối với bài viết và trang). Nó vao gồm các trang in mẫu và Visual Editor quản trị, đặc biệt đối với loại bài viết Aside và thư viện. Nó cũng có một mẫu trang một cột tùy chọn không có sidebar.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Twenty Ten

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.