Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

2019

Bởi WordPress.org

Community Theme

This theme is developed and supported by a community.

Phiên bản: 2.8

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 04 - 2024

Lượt cài: 100.000+

Phiên bản WordPress: 4.7 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.2.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Giao diện mặc định năm 2019 được thiết kế để thể hiện sức mạnh của trình soạn thảo block mới. Hỗ trợ tùy chỉnh style cho tất cả block mặc định, và được xây dựng để những gì bạn sửa là những gì bạn sẽ thấy trên web. Giao diện 2019 được thiết kế để phù hợp với nhiều loại website, từ blog ảnh, cửa hàng kinh doanh mới mở cho tới tổ chức phi lợi nhuận. Cung cấp khoảng không gian rộng cùng kiển font tiêu đề có nét và kiểu chữ gọn gàng, bạn sẽ thấy nó hiển thị tốt trên mọi màn hình.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch 2019

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.