Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Twenty Fourteen

Bởi WordPress.org

Community Theme

This theme is developed and supported by a community.

Phiên bản: 3.9

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 04 - 2024

Lượt cài: 70.000+

Phiên bản WordPress: 3.6 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.2.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Vào năm 2014, giao diện mặc định của chúng tôi cho phép bạn tạo một trang tạp chí với thiết kế đẹp và hiện đại. Đặt nội dung trang chủ ưa thích của bạn dưới dạng mạng lưới hoặc slide. Sử dụng 3 vùng widget để tùy biến trang của bạn, và thay đổi bố cục nội dung của bạn với một trang mẫu có chiều rộng tối đa và trang hiển thị các tác giả. Tạo lập một trang tạp chí với WordPress chưa từng dễ đến thế.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.