Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

TutorStarter

Bởi Themeum

Phiên bản: 1.2.0

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 01 - 2024

Lượt cài: 10.000+

Phiên bản PHP: 7.4 hoặc hơn

Tutor Starter là một chủ đề WordPress LMS miễn phí được cung cấp bởi Tutor LMS, plugin eLearning phổ biến cho WordPress. Nó được thiết kế để cho phép Tutor LMS làm trung tâm trong khi cũng cho phép bạn chọn những gì cảm thấy phù hợp. Tutor Starter được tạo ra với cùng Hệ thống thiết kế thống nhất từ ​​Tutor LMS, làm cho nó trở thành chủ đề eLearning đồng hành hoàn hảo cho Tutor LMS. Tutor Starter cũng được chuyên môn hóa cao về tốc độ và hiệu quả, với tất cả các thành phần của nó được tối ưu hóa để mang lại cho trang web eLearning của bạn một điểm số cao trên PageSpeed ​​của Google. Các trang Tutor Starter cũng đã sẵn sàng lược đồ và được tối ưu hóa SEO để giúp xếp hạng trên các công cụ tìm kiếm dễ như ăn! Nó cũng tự hào có một trang blog ấn tượng cho khả năng đọc hoàn hảo. Với sự hỗ trợ đầy đủ cho cả Elementor và Gutenberg, Tutor Starter hy vọng sẽ phục vụ cho lượng khán giả lớn nhất là cả những người xây dựng trang cổ điển và những người xây dựng dựa trên Gutenberg hiện đại. Nó đi kèm với các cài đặt tùy biến cho đầu trang, chân trang và mọi thứ ở giữa. Với một số biến thể đầu trang và chân trang, cài đặt kiểu chữ nâng cao và cài đặt trang theo ngữ cảnh, hãy tạo trang web eLearning trong mơ của bạn với chủ đề LMS miễn phí này. Tutor Starter có 3 bố cục nhà hiện đại và được tạo sẵn với các trang bên trong hoạt động đầy đủ cho cả Elementor và Gutenberg để bạn bắt đầu nhanh chóng. Tutor Starter cũng có trình nhập demo một lần nhấp nhẹ và gọn gàng để nhập tất cả các bố cục nhà được tạo sẵn này cho Gutenberg và Elementor. Điều này, cùng với mối quan hệ sâu sắc với Tutor LMS làm cho nó trở thành một chủ đề WordPress LMS. Vui lòng Kiểm tra bản demo chủ đề tại đây https://preview.tutorlms.com/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch TutorStarter

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.