WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

.TUBE

Bởi

Phiên bản: 1.1.9

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: Ít hơn 10

Trang chủ của Theme

The .TUBE WordPress Theme is designed for people who create and share video, and also works great for photographers, journalists, and more. It provides a modern Booststrap-based layout with large featured images, and looks great on mobile, tablet, and desktop. Plus, the .TUBE Theme for WordPress has plenty of customization options, is child-theme-friendly, and includes tons of action hooks and filters for the more technically inclined.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ