WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

.TUBE

Bởi

Phiên bản: 1.1.9

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: Ít hơn 10

Trang chủ của Theme

The .TUBE WordPress Theme is designed for people who create and share video, and also works great for photographers, journalists, and more. It provides a modern Booststrap-based layout with large featured images, and looks great on mobile, tablet, and desktop. Plus, the .TUBE Theme for WordPress has plenty of customization options, is child-theme-friendly, and includes tons of action hooks and filters for the more technically inclined.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch .TUBE

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ