WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Tribal

Bởi

Phiên bản: 1.0.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 06 - 2017

Lượt cài: 2.000+

Trang chủ của Theme

Are you a Professional Photographer in Need of Showcasing His work in the Best Possible Way? Well, We have got you Covered. Tribal is a Premium Quality WordPress which has been designed keeping in mind, the needs of a Professional Photographer or Companies. It has a Beautiful Gallery Layout, An About Me Secion, Multiple Layouts to Display Photos on HomePage, a Responsive Slider, a Featured Photos Section and much more. Tribal is Full Responsive working on all Devices, Retina Ready and Translation Ready. THEME DEMO -> http://demo.rohitink.com/tribal/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Tribal

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ