WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Travellator

Bởi

Phiên bản: 2.2

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 12 - 2017

Active Installations: 200+

Trang chủ của Theme

Travellator is a image focussed blogging theme designed with travel blogs in mind, but would also be suitable for any topic where images are a big focus. It is fully responsive and features a full screen home page slider and makes use of large format featured images on page and post templates too. The customizer makes it easy to control the sites logo, favicon, social links and color scheme with no coding required.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Travellator

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ