WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Travel Diaries

Bởi

Phiên bản: 1.1.0

Lần cập nhật cuối cùng: 09 - 05 - 2017

Số lượt cài đặt: 700+

Trang chủ của Theme

Travel Diaries là một giao diện WordPress hiện đại, sạch sẽ và dễ sử dụng phù hợp với các blogger du lịch và tất cả các loại blog. Giao diện được thiết kế đáp ứng với di động và do đó, mỗi yếu tố được hiển thị độc đáo trong tất cả các loại thiết bị có kích cỡ màn hình khác nhau. Chủ đề chủ đề có một trang chủ tùy chỉnh với một số tính năng như mẫu đăng ký, bài đăng gần đây, bài viết phổ biến nhất, hướng dẫn du lịch, có trong phần với nút Gọi hành động (CTA) để quảng cáo và đặc trưng trên phần với nút Gọi hành động để quảng cáo. Nó cũng có 4 widgets tùy chỉnh. Các chủ đề cung cấp tính năng để viết số quốc gia đã đến thăm, chuyến đi cuối cùng và chuyến đi tiếp theo. Các chủ đề là dịch sẵn sàng.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ