WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Transference

Bởi

Đây là một theme con của Twenty Sixteen.

Phiên bản: 1.0.2

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 09 - 2017

Số lượt cài đặt: 500+

Trang chủ của Theme

Start with a solid foundation of the Twenty Sixteen WordPress theme that is blog-focused, and designed for clarity and straightforward simplicity. Now offer a child theme called Transference to create design and visual enhancements for a more refined feel. We've maintained the exceptional core features and functions of Twenty Sixteen, while making several font adjustments. We also made adjustments to sidebar and main content areas, added a new banner sidebar position, added a new colour style option, customized the social icon menu, and several other refinements that will stand out to be a much cleaner style.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm nhận xét của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Transference

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ