Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

TP Coast

Bởi themepalace

Phiên bản: 1.0.0

Lần cập nhật cuối cùng: 16 - 02 - 2024

Lượt cài: 50+

Phiên bản WordPress: 6.0 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 7.4 hoặc hơn

TP Coast is a WordPress theme developed for travel agencies and tour operators of any size. Also, ideal for tour operators and travel agents specializing in day tours, tour packages, vacations, hiking and camping, city tours, cruise packages etc. It is one of the most competent and resourceful WordPress themes with powerful admin panel. You can easily customize the site with customizer tools. You can add or remove anything, change styles, logos, without or very little code knowledge.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch TP Coast

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.