WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Totomo

Bởi

Phiên bản: 1.1

Lần cập nhật cuối cùng: 31 - 07 - 2017

Lượt cài: 300+

Phiên bản WordPress: 4.5 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Totomo là một chủ đề blog miễn phí và đáp ứng cho WordPress và dựa trên Bootstrap. Nó khiến bạn nổi bật trong đám đông.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Totomo

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ