WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Topcat Lite

Bởi

Phiên bản: 1.0.18

Lần cập nhật cuối cùng: 01 - 03 - 2016

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

Topcat Lite Theme is a responsive, clean and beautiful business and blog style WordPress theme featuring custom menu and custom background, custom header and easy to read typography that scales to fit all screens. Topcat Lite Themesupports widgetized areas (both in the sidebar and in the footer), featured images (thumbnails for custom header images for posts and pages) and optional social menu. This is fully optimized theme best suited for any kind of personal blog or a business website. Topcat Lite Theme is a production ready theme used for my book WordPress Responsive Theme Design Essentials. Live Demo is available here: http://dejanmarkovic.com/. Demo content is available for download here: http://nytogroup.com/downloads/topcat.test-data.xml

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Topcat Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ