Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Toocheke

Bởi

Phiên bản: 1.0.67

Lần cập nhật cuối cùng: 22 - 02 - 2020

Lượt cài: 300+

Phiên bản WordPress: 5.3 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

A mobile-friendly(responsive) WordPress theme for publishing a WebComics in the webtoon/vertical format. It has been developed using Bootstrap 4, which makes it mobile and tablets friendly. To get the best out of the Toocheke theme, please make sure you download the Toocheke Companion plugin, https://wordpress.org/plugins/toocheke-companion/. This will enable you to post comics, and get the most out of what the theme has to offer. Check the demo at http://theme.toocheke.com/.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Toocheke

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.