WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Together

Bởi

Phiên bản: 1.0.8

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 10 - 2017

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

TOGETHER is a wedding WordPress theme which specially designed for marriage, engagement, personal, wedding websites. It is optimized and targeted to create clean and beautiful wedding websites and blogs quickly and easily. Theme included theme customizer for live editing and easy to manage homepage through home page builder. It includes color schemes, header and footer option, custom banner images, social profiles and more features for your ease to create elegant websites. Please find more details about theme at https://www.famethemes.com/themes/together/ and Demo at https://demos.famethemes.com/together/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Together

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ