WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Tiny Hestia

Bởi

Đây là một theme con của Hestia.

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 01 - 2018

Active Installations: 5.000+

Trang chủ của Theme

Tiny Hestia is a child theme for blogging enthusiasts and for page builders fans. The theme is optimised for speed and designed to work well with: Elementor, Beaver Builder, SiteOrigin, Divi or Visual Composer, using those you can easily create a business/corporate site and pretty much anything else. Is a modern material design theme, obviously responsive with a clean design and lots of options.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Tiny Hestia

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ