WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Tiny Hestia

Bởi

Đây là một theme con của Hestia.

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 01 - 2018

Số lượt cài đặt: 4.000+

Trang chủ của Theme

Tiny Hestia is a child theme for blogging enthusiasts and for page builders fans. The theme is optimised for speed and designed to work well with: Elementor, Beaver Builder, SiteOrigin, Divi or Visual Composer, using those you can easily create a business/corporate site and pretty much anything else. Is a modern material design theme, obviously responsive with a clean design and lots of options.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ