WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

timagazine

Bởi

Phiên bản: 1.0.17

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 06 - 2018

Active Installations: 500+

Trang chủ của Theme

TiMagazine is a Responsive HTML5 and CSS3 WordPress Theme created with Bootstrap 4 and ideal for news websites. Comes with the most popular siteorigine page builder. Fully customizable category posts with page builder widget. Drag and Drop categorized news sections within page. Unlimited color and typography choices. Customizable background, header, footer and sidebar section

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch timagazine

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ