WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

TIJAJI

Bởi

Phiên bản: 1.26

Lần cập nhật cuối cùng: 16 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 200+

Trang chủ của Theme

日本人が作ったスマホ対応のシンプルなレスポンシブテンプレート。テーマカスタマイザーにてカラム数や文字サイズ、フォントなどカスタムが可能。WooCommerceに対応しました。Simple responsive template made by Japanese. Suitable for smartphone. With theme customizer, you can customize the number of columns, font size, font and so on. It corresponds to WooCommerce.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ