WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Thumbs Portfolio

Bởi

Phiên bản: 1.2.6

Lần cập nhật cuối cùng: 14 - 04 - 2018

Số lượt cài đặt: 700+

Trang chủ của Theme

Thumbs portfolio is a free WordPress portfolio theme built for digital agencies, creative portfolio, photography sites, design studio, illustrators & any content creator. Thumbs portfolio is freely availble, use posts to create portfolio items and display them on a modern responsive grid. Want a more professional look? upgrade to the pro version for detailed portfolio pages with video and image galleries, a modern looking homepage for a portfolio you'd be proud to share.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ