WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Thorium

Bởi

Phiên bản: 1.1.4

Lần cập nhật cuối cùng: 11 - 06 - 2018

Số lượt cài đặt: 300+

Thorium, one of the best WordPress theme out there. This theme was made for agencies primarily in mind but it still can be great for blogging. This theme is completely customizable for improved user experience with two-column layout, featured image header and lots more . Thorium is SEO friendly for better search engine benefits for your site. Use thorium and get people see how perfect your company is.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Thorium

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ