WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theta

Bởi

Phiên bản: 1.2.1

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 300+

Trang chủ của Theme

Theta is a fully responsive one page wordpress theme which has a modern design with clean lines and style. Excellent prebuilt sections can easily and elegantly display all your important content on a single page. Theta will make your online business a professional and eye-catching look. You can see the demo at https://www.coothemes.com/demos/theta/

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm nhận xét của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Theta

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ