WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

TheShop

Bởi athemes

Phiên bản: 1.12

Lần cập nhật cuối cùng: 11 - 05 - 2021

Lượt cài: 2.000+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

TheShop is a very easy to use e-commerce theme, compatible with the popular WooCommerce plugin. TheShop includes a custom front page, fonts and color options, two menus, a slider for your header and much more.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch TheShop

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.