WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

The100

Bởi

Phiên bản: 1.0.11

Lần cập nhật cuối cùng: 22 - 11 - 2018

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

The 100 is a brilliant free WordPress theme with premium like features. Carefully designed and developed, this multipurpose theme best suits for different business and personal purposes. The theme comes with clean and elegant design. It comprises 5 beautiful demos with one click demo import feature. It is a fully responsive and easy-to-use WP theme that comes with tons of customization options. Anybody can design a complete website in no time – without any coding skill. Multiple web layouts, 5 different header layouts, 2 slider layouts, well organized homepage section, 4 different blog layouts are some of the features included.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch The100

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ