Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

The NewsMag

Bởi Bishal Napit

Phiên bản: 1.0.7

Lần cập nhật cuối cùng: 24 - 11 - 2021

Lượt cài: 600+

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

The NewsMag is the WordPress theme that perfectly suites your need in creating the magazine and news sites easily. It is suitable for creating the blog and personal sites. This theme supports almost all of the post format available in WordPress to display the post uniquely in your site. This theme features the display of latest post as headline and supports the custom social menu. All of the magazine style in this theme is controlled by the widget to make them display uniquely. You can see the demo of this theme through this link: https://demo.napitwptech.com/the-newsmag/ and get free theme support from this link: https://support.napitwptech.com/forums/forum/the-newsmag/.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch The NewsMag

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.