WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

The Multiple

Bởi

Phiên bản: 1.0.7

Lần cập nhật cuối cùng: 14 - 12 - 2017

Active Installations: 100+

Trang chủ của Theme

The Multiple is a responsive free WordPress theme for Multiprupose. All our options use the WordPress Customizer so you can see every change you make live.The theme is also clean, and SEO optimized and we promise to make best website.the-multiple is fully mobile-responsive so that your website content is sure to look great on any device.It features homepage sliders, carousel team and service section, feature section, client section etc.It is a fully widgetized theme with multiple widget areas. Create a beautiful multipurpose website. For Demo https://buzthemes.com/demo/the-multiple

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch The Multiple

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ