WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

tdMacro

Bởi

Phiên bản: 2.0.1

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 09 - 2016

Số lượt cài đặt: 500+

Trang chủ của Theme

tdMacro is a clean, modern and sophisticated masonry grid style WordPress theme made for any type of bloggers. This theme is fully responsive which allows your site to adapt to different screen sizes. Theme comes with a strong focus on typography and minimalistic design. Most importantly, tdMacro is easy to set up and manage.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Phiên dịch

Dịch tdMacro

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ