WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Tarski

Bởi

Phiên bản: 3.2.0

Lần cập nhật cuối cùng: 16 - 12 - 2012

Active Installations: 1.000+

Trang chủ của Theme

An elegant, flexible theme with built-in display options and alternate styles. Tarski includes support for aside-style posts, comes with numerous default header images, and translations are available for over 20 different languages. It is extremely customisable, both by the usual WordPress mechanisms such as custom headers, backgrounds and menus, but also by its support for custom CSS files and an extensive, well-documented API that gives child theme and plugin authors a huge amount of control without needing to modify the theme's files, making upgrading to new versions simple.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Tarski

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ