WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Switch Lite

Bởi ThemesGrove

Phiên bản: 1.1.8.1

Lần cập nhật cuối cùng: 12 - 11 - 2019

Lượt cài: 300+

Phiên bản WordPress: 5.2 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Switch Lite is a modern, trendy and Onepage WordPress Theme. We have developed Switch as simple as possible with a highly user experience so that you can create and facelift and your site easily. Switch is suitable for Business, App and Social Blog website. However the possibilities have no limit. If you are having a plan to start a website about Business, App and Social Blog, Switch is the exact choice for you.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Switch Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.