WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Swift Blog

Bởi

Phiên bản: 1.0.7

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 10 - 2019

Lượt cài: 1.000+

Phiên bản WordPress: 4.5 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.5 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Swift Blog as the name suggest is a fast loading, clean and simple WordPress blog theme with video header and gutenberg support. Swift Blog helps you deliever your awesome content in amazing way. Perfect for personal, lifestyle, health & fitness, food, cooking, bakery, travel, beauty, fashion, wedding, photography, news, quotes blog, auto blog, small business website and any other kind of amazing blogs on presenting your content. It is compatible with many popular WordPress plugins and is also translation & RTL (right to left language) ready. Coded with best SEO practices, Swift Blog Responsive design helps you showcase your content on any device, even on tablet, mobile & retina displays perfectly. Demo: https://demo.themeinwp.com/swift-blog/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Swift Blog

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ