Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Suffix Lite

Bởi themeinwp

Phiên bản: 1.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 17 - 02 - 2020

Lượt cài: 500+

Phiên bản WordPress: 4.5 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.5 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Unique, Versatile, Elegant and Flexible "Suffix Lite" is a feature-rich WordPress theme, suitable for personal, blog and magazine website about fashion, travel journey, tour, lifestyle, food blogs and others. Built with Awesome Features, Suffix Lite is Engineered for the pros and Crafted for the up-and-comers. We tried to dig further in terms of responsiveness and make it not only working in different devices but also looking like it has been specifically designed for those devices.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Suffix Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.