WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Sturdy

Bởi

Phiên bản: 1.54

Lần cập nhật cuối cùng: 09 - 03 - 2016

Số lượt cài đặt: 100+

Trang chủ của Theme

Sturdy is a fully responsive, content-focused theme. Designed to be pleasing to the eye and easy for your visitors to navigate. Includes a fully featured customizer and a variety of layouts.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Sturdy

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ