WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Structure Lite

Bởi

Phiên bản: 1.2.6

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 08 - 2018

Active Installations: 200+

Trang chủ của Theme

Structure Lite is a multi-purpose, page builder theme with a beautifully minimal design. The theme utilizes the Organic Customizer Widgets plugin to transform the WordPress customizer into a page builder. Use custom widgets within the customizer as content sections to display portfolios, testimonials, pricing tables, team members, featured content and more! Drag and drop the widgets into the desired order on any page. Structure Lite is a perfect responsive website solution for bloggers, writers, designers, magazines and any business that appreciates clean design and typography.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ