Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Store Lite

Bởi themeinwp

Phiên bản: 1.0.8

Lần cập nhật cuối cùng: 17 - 01 - 2020

Lượt cài: 400+

Phiên bản WordPress: 4.5 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.5 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Store Lite is a professional minimalist responsive WordPress WooCommerce based theme built to create modern powerful e-commerce website. Super Flexible, easy to adjust theme settings and options, Drag & Drop Homepage Blocks and extensive WooCommerce integration, you can bring your desires into effect. Store Lite has a full width sliders and multiple banners to showcase your new arrivals and promotion activities instantly and effectively. Store Lite can be used for various kinds of stores such as online marketplace, boutiques, bookshops (bookstores), technology - Gadgets stores, jewelries and other types of web shops. Take your WordPress website to the next level with the Store Lite Theme. Live Preview: https://demo.themeinwp.com/store-lite/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Store Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.