WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

StartBiz

Bởi

Đây là một theme con của StartKit.

Phiên bản: 1.0.16

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 09 - 2019

Lượt cài: 600+

WordPress Version: 4.4 or higher

PHP Version: 5.6 or higher

Trang chủ của Theme

StartBiz is a fast and lightweight, multi-purpose WordPress theme, easily customizable and focused on a smooth user experience, to make your site stand out from the rest. StartBiz comes with everything you could ever need to build an amazing website, and it's perfect for any type of business! View the demo of StartKit Pro https://www.nayrathemes.com/demo/pro/?theme=startkit

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch StartBiz

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ