WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Bắt đầu

Bởi

Phiên bản: 1.0.8

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 3.000+

Trang chủ của Theme

A minimal starter theme based on Underscores. StartWP is a responsive and clean coded WordPress Theme. This theme can be use for almost anytype of website. StartWP is multilingual ready, SEO friendly and cross-browser compatible. StartWP WordPress theme is the best theme to work with any WordPress Page Builder Plugin. StartWP is fully customizeable via the WordPress Customizer.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ