WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Stargazer

Bởi

Phiên bản: 4.0.0

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 01 - 2018

Active Installations: 4.000+

Trang chủ của Theme

Welcome to Stargazer, the most advanced theme ever created for WordPress without compromising standards. This is the only theme in the world that you'll find that extends WordPress' built-in theme features so robustly but naturally. The theme is built on the rock-solid Hybrid Core theme framework. It's built with search-engine optimization (SEO) in mind by utilizing the most current HTML5 conventions and Schema.org microdata. It also integrates with useful theme add-on plugins like Custom Background Extended, Custom Header Extended, Whistles, and more.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Stargazer

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ